1999 Oshkosh M1070 8x8 Heavy Equipment Transporter #1 - Forged Photography

1999 Oshkosh M1070 8x8 Heavy Equipment Transporter #1 - Forged Photography